O festiwalu

Festiwal Łódź Czterech Kultur jest corocznym wydarzeniem artystyczno-społecznym, odwołującym się do mitu założycielskiego Łodzi: miasta stworzonego przez Niemców,Żydów, Rosjan i Polaków, które stało się najszybciej rozwijającą się metropolią Europy końca XIX wieku. U podstaw sukcesu Łodzi leżała gotowość mieszkańców do asymilacji kolejnych fal imigrantów , oraz umiejętność rozwiązywania problemów miasta ponad podziałami narodowymi i religijnymi. Nie przypadkiem Łódź nazwano Nowym Yorkiem Europy.

Łódź Czterech Kultur to kontynuacja festiwalu stworzonego przez Witolda Knychalskiego w 2002 roku. Kontekstem wyznaczającym intencje twórcy był tragiczny finał wielokulturowej wspólnoty – zagłada Żydów, ucieczka Niemców, do której doprowadził najazd na Polskę, w 1939 roku, rządzonych przez nazistów Niemiec – a ideą: upowszechnianie postawy opartej na otwartości na inne narody i ich kultury.

Festiwal pragnie także być sposobem rewitalizacji zaniedbanego, zabytkowego centrum miasta, przez sztukę. Większość wydarzeń festiwalowych rozgrywa się w przestrzeni publicznej: na scenach usytuowanych na łódzkich podwórkach, ulicach i placach w parkach i ogrodach pałacowych, stwarzając w tych miejscach szczególną atmosferę i odkrywając ich zapomniane piękno.

Nade wszystko jednak festiwal jest świętem miasta, prezentującym wybitne wydarzenia artystyczne z różnych dziedzin sztuki – muzyki, teatru, filmu i sztuk pięknych, skierowane do licznej i różnorodnej łódzkiej oraz ogólnopolskiej widowni.

Wstęp na Festiwal
Wszystkie wydarzenia Festiwalu Łódź Czterech Kultur są bezpłatne. Prosimy o mailowe zapisywanie się na poszczególne imprezy – każda wiadomość musi zawierać informację o nazwie wydarzenia i jego dacie. Wiadomości należy przesyłać na adres rezerwacje@4kultury.pl

Festiwal Łódź Czterech Kultur 10-19. 05. 2013. Wstęp Wolny.

Organizator
Muzeum Miasta Łodzi

Dyrektor
Małgorzata Laurentowicz Granas

Dyrektor artystyczny
Zbigniew Brzoza

Zastępca dyrektora artystycznego
ds. produkcji festiwalu

Jacek Wiśniewski

Koordynator programu artystycznego
Michał Koroza

Oprawa plastyczna
Marcin Kostaciński

Sekretariat
Dorota Krauze