Krzysztof Garbaczewski

Podwórko

11 i 12 maja, godzina 19:30
Piotrkowska 37

Podwórka to projekt wieloletni. Co roku mają powstawać dwa nowe przedstawienia,
a realizowane we wcześniejszych latach mają być powtarzane corocznie w czasie Festiwalu Łódź Czterech Kultur. Spektakle będą realizowane na łódzkich podwórkach – studniach i będą opowiadać o tych, konkretnych podwórek historii i współczesności. Bohaterami spektakli będą przedwojenni, współżyjący ze sobą mieszkańcy – Żydzi, Niemcy i Polacy i obecni mieszkańcy kamienic. Każdy ze spektakli powstanie  po wnikliwych badaniach historii kamienic i w ścisłej współpracy z obecnymi mieszkańcami. Każdy spektakl będzie rejestrowany i prezentowany na podwórkach – bohaterach podczas kolejnych edycji Festiwalu, a co roku powstawać będą nowe, co pozwoli stworzyć wyjątkową mapę historii łódzkich podwórek. Mapę składającą się wtedy już z trzech warstw: przedwojennej historii, tej z czasu powstawania zapisu i współczesnej odtwarzaniu widowiska.

Do realizacji projektu zostaną zaproszeni wybitni twórcy teatralni dwóch nurtów polskiego teatru: repertuarowego i niezależnego pokolenia. W ten sposób Podwórka staną się też swoistym zapisem życia teatralnego w Polsce.

Zespół realizatorski pierwszego spektaklu:
reżyser – Krzysztof Garbaczewski
dramaturg – Marcin Cecko

Krzysztof Garbaczewski
Urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Reżyser teatralny, absolwent krakowskiej PWST. Zadebiutował w 2008 r. „Chórem sportowym” Elfriede Jelinek w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, tam też zrealizował „Odyseję” Homera w adaptacji Marcina Cecki. W wałbrzyskim Teatrze im. Szaniawskiego wystawił „Opętanych” według powieści Gombrowicza oraz „Gwiazdę śmierci” Marcina Cecki inspirowaną „Gwiezdnymi wojnami” George’a Lucasa. We wrocławskim Teatrze Polskim wyreżyserował „Nirvanę” (na podstawie „Tybetańskiej księgi umarłych”) i „Biesy” Dostojewskiego. Jego kolejnym spektaklem było „Życie seksualne Dzikich” (Nowy Teatr w Warszawie) z tekstem Marcina Cecki, inspirowanym dziełem antropologa Bronisława Malinowskiego.

Marcin Cecko
Dramaturg, poeta, performer, fotograf, lider zespołów performerskomuzycznych.
Od 2009 r. współpracuje z młodym reżyserem teatralnym Krzysztofem Garbaczewskim, wraz z którym zrealizował spektakle Odyseja w teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Gwiazdę Śmierci w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu i Życie seksualne dzikich w Teatrze Nowym w Warszawie.